Consultancy

ConsultancyMet een consultant maak je de implementatie van Microsoft Dynamics 365 efficiënter

microsoft crm Inteleo
Het implementeren van Microsoft Dynamics 365 CE doe je het makkelijkst samen met een Microsoft CRM consultant.

Vaak verzuipen bedrijven in het zo efficiënt mogelijk implementeren van een CRM strategie en een CRM systeem, zoals Microsoft Dynamics 365 CE. Het ontbreekt vaak aan de juiste mensen met de juiste kennis. Een consultant die met je meedenkt maakt het voor makkelijker om deze zaken te stroomlijnen.

Wat doet een consultant

De Consultancy van Inteleo is erop gericht om als architect/product owner de Implementatie van Microsoft Dynamics 365 CE goed te begeleiden in een zelfsturend team. Zijn de juiste mensen intern niet aanwezig, dan wordt er gezocht naar project managers en technische consultants. Als architect/product owner is Inteleo het centrale aanspreekpunt in dit team, verzamelt ideeën, zet de koers uit, bewaakt de voortgang van het project en stuurt waar nodig bij.

3 belangrijke Customer Engagement (CRM) Succesfactoren als leidraad

CRM implementeren betekent niet dat alles na de implementatie klaar is. Eigenlijk begint het dan pas. Als architect/product owner-consultant ziet Inteleo in de CRM implementatiefase erop toe dat de factoren doel, mens en middel niet uit het oog worden verloren. Kan het team na de installatie er goed mee werken? Is het zo ingericht dat het aan de doelstellingen voldoet? Wordt Microsoft Dynamics 365 CE optimaal benut? De implementatiefase is een cruciale fase die de juiste expertise verwacht. Inteleo is hierin gespecialiseerd, waarbij de 23plusone methode als één van de tools wordt ingezet.

10 gratis tips voor een succesvol CRM
Welke hulp wil je?

Zoek je advies over een nieuw CRM systeem? Of wil je Microsoft Dynamics 365 CE implementeren of juist verbeteren? 

Ik heb Leo ervaren als plezierige en deskundige consultant. Hij voelt heel goed aan wat een organisatie van hem verwacht en op welke wijze hij de direct betrokken medewerkers moet aanhaken in de ontwikkelingen, zodat na zijn vertrek de kennis wordt geborgd!

Ina Haverhals
Programma-, projectmanager at Vektis CV, eigenaar Shiatsupraktijk I-H; shiatsutherapeute, Vektis
“Ik geef begeleiding aan bedrijven bij de inrichting van Microsoft Dynamics 365 CE. Mijn belangrijkste vraag is altijd: besteed jij genoeg aandacht aan doel, mens en middel? Deze drie succesfactoren voor CRM zijn bepalend voor het behalen van het beoogde resultaat” – Leo Rietbergen