Disclaimer

Inteleo zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de website van Inteleo (www.inteleo.nl), maar geeft geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Inteleo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit je toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot www.inteleo.nl of uit het uitgaan van informatie die op de website van Inteleo wordt verstrekt.

 

Niets van deze website mag gekopieerd en/of veranderd worden zonder voorafgaande toestemming van Inteleo. Toestemming kan worden verleend voor niet-commerciële doeleinden met volledige bronvermelding. Het eigenaarschap van www.inteleo.nl ligt volledig bij Inteleo. De op deze website afgebeelde gegevens, zoals logo’s, teksten, foto’s, illustraties en grafisch materiaal zijn eigendom van Inteleo en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de website van Inteleo. Inteleo behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Inteleo.

 

Verwijzingen naar andere websites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Inteleo geeft geen enkele garantie voor de inhoud van dergelijke websites en kan hiervoor ook niet aansprakelijk worden gesteld.