Privacyverklaring

Inteleo respecteert de privacy van iedereen die in contact komt met Inteleo. Persoonlijke informatie die je aan Inteleo verschaft wordt vertrouwelijk behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe Inteleo met de persoonsgegevens omgaat.

 

Waarom Inteleo je persoonsgegevens gebruikt

Inteleo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om je te kunnen bellen/e-mailen/aanschrijven, zodra dit nodig is voor de uitvoering van de diensten
 • Om je te informeren over wijzigingen in de wetgeving, producten en diensten
 • Voor eventuele verzending van nieuwsbrieven en mailingen
 • Voor het uitvoeren van de werkzaamheden in de met elkaar overeengekomen samenwerkingsovereenkomst.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Inteleo mag jouw persoonsgegevens verwerken, zodra je gebruik maakt van de producten en diensten van Inteleo en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Inteleo hebt verstrekt. Inteleo kan de volgende persoonsgegevens in Dynamics 365 verwerken:

 • Je bedrijfsnaam
 • Je functie
 • Je voor- en achternaam
 • Je adresgegevens
 • Je e-mailadres
 • Je telefoonnummer
 • Je IP-adres
 • Je geslacht.

 

Hoe lang en waar bewaart Inteleo je gegevens

Wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief of andere mailings, bewaart Inteleo jouw persoonsgegevens tot maximaal een jaar nadat je je hebt afgemeld voor deze nieuwsbrief of mailing. Inteleo bewaart daarnaast jouw gegevens zolang dat in het kader van de met jou of jouw bedrijf gesloten overeenkomst(en) noodzakelijk is, tenzij er een administratieve of wettelijke bewaarplicht geldt in welk geval Inteleo de gegevens gedurende die termijn zal bewaren. Je persoonsgegevens, inclusief het adres van je computer, worden in Microsoft Dynamics 365 opgeslagen op de servers van Microsoft binnen de Europese Unie.

 

Gegevens delen met derden

Inteleo verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of op jouw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Inteleo bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de leverancier van de CRM software, mailprovider en hostingpartij van Inteleo). Met organisaties die jouw gegevens in opdracht van Inteleo verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens te waarborgen, zoals Inteleo dat ook hanteert.

 

Bijhouden websitebezoek en cookies

Op de website van Inteleo worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden verzameld door het gebruik van functionele en analytische cookies.

 

Het gebruik van functionele en analytische cookies

Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor een correcte werking van de website. De analytische cookies verzamelen informatie over hoe de website wordt gebruikt. Deze informatie wordt gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Inteleo gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren en om bezoekers van zo relevant mogelijke content te voorzien. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Het gebruik van Google Analytics

Inteleo maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website www.inteleo.nl gebruiken en hoe effectief de eventuele Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie is volledig geanonimiseerd. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Inteleo heeft hier geen invloed op. Inteleo heeft Google geen toestemming gegeven om via Inteleo verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten of advertentiedoeleinden.

 

Links naar derden

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, is Inteleo niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website(s) of voor de manier waarop deze website(s) met persoonsgegevens omgaan. Inteleo adviseert altijd de privacyverklaring van de betreffende website(s) te lezen.

 

Scripts in nieuwsbrieven

In de e-mail nieuwsbrieven die Inteleo verstuurt, kan gebruik worden gemakt van scripts om te zien of de e-mail nieuwsbrief is aangekomen, geopend en/of op welke links in de e-mail is geklikt. Je kunt altijd jouw voorkeuren voor het ontvangen van nieuwsbrieven wijzigen of je volledig uitschrijven van de nieuwsbrieven door op de link onderaan iedere e-mail nieuwsbrief te klikken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@inteleo.nl. Inteleo zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

 

Beveiliging en bescherming van de persoonsgegevens

Inteleo neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende beveiligingsmaatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd of als er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Inteleo verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Inteleo: info@inteleo.nl. De website www.inteleo.nl is eigendom van Inteleo.

 

Wijzigingen van deze Privacyverklaring

Inteleo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Raadpleeg deze verklaring geregeld, zodat je van eventuele wijzigingen tijdig op de hoogte bent. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 24 september 2018.